On-Grid

Systémy pripojené do bežnej distribučnej elektrickej siete. V prípade potreby elektriny sa použije najprv elektrina vyrobená z fotovoltaickej elektrárne na dome a pokiaľ jej nie je dostatok, zvyšok sa doplní štandardne z elektrickej siete. Súčasťou takéhoto systému nie je batéria.
V prípade výpadku elektriny od distribučnej firmy sa vypne aj fotovoltaická elektráreň z bezpečnostných dôvodov – aby neprúdila náhodná elektrina do distribučnej siete.
Filter
Výkon
Cena